ژانر‌ها: مستند

دانلود فیلم The Painter and the Thief 2020

دانلود فیلم The Painter and the Thief 2020

یک هنرمند با دزدی که نقاشی هایش را دزدید، دوست می شود. این دزد در یک سانحه ی رانندگی به طور جدی آسیب دیده و نیازمند مراقبت شبانه روزی است و این اتفاق هنرمند را به نزدیکترین یار دزد تبدیل می کند. این احتمال نیز وجود دارد که نقاشی های او هیچگاه پیدا نشوند اما اکنون شرایط تغییر کرده و....

دانلود فیلم

دانلود فیلم Finding Vivian Maier 2013

دانلود فیلم Finding Vivian Maier 2013

مستندی درباره ویوین مایر فقید، پرستار بچه ای که گنجینه 100،000 عکس او ناشناخته بود، و پس از مر گش به عنوان یکی از برجسته ترین عکاسان خیابانی به شهرت رسید.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Gladbeck: The Hostage Crisis 2022

دانلود فیلم Gladbeck: The Hostage Crisis 2022

در آگوست 1988، دو سارق مسلح بانک، پلیس آلمان را به مدت 54 ساعت در جریان یک درام گروگان گیری که به تیراندازی و سه کشته ختم شد، نگه داشتند.

دانلود فیلم